iphone 5 yêu cầu kích hoạt

Hướng dẫn sửa lỗi SIM ghép yêu cầu kích hoạt

Hôm nay Phụ kiện Duyên Nguyễn nhận được 1 máy Iphone 5 lock Nhật nhưng khách hàng lại không nhớ lock mạng nào: AU, Softbank hay Docomo. Nhân viên lắp SIM vào, hiện lên màn hình chọn mạng, thử chọn mạng JP Softbank. Khởi động lại và bật lên bị chuyển sang màn hình Active, không thể hiện ra màn hình lựa chọn mạng
Sim ghép yêu cầu kích hoạt iphone 5s
Nguyên nhân
Chọn sai mạng nên SIM ghép không thể unlock được, SIM ghép đã lưu lại thông tin của SIM đang dùng nên không hiện ra bảng chọn mạng lần nữa.
Sửa lỗi
Cần làm thế nào đó để hiện lại bảng chọn mạng
Bước 1. Tháo SIM ghép đó ra thay bằng SIM ghép khác. Với khách hàng chỉ có 1 SIM ghép thì tháo SIM ra thay bằng SIM khác. Ví dụ đang dùng SIM Viettel thì thay bằng SIM Viettel khác hoặc SIM Mobifone hoặc Vinaphone.
Bước 2. Thay xong lắp lại vào khe SIM thì máy iphone sẽ hiện lại bảng chọn mạng. Ấn chọn mạng khác, ở đây nhân viên kỹ thuật chọn lại mạng JP Docomo. Khởi động lại máy thì hiện lên sóng và không đòi active nữa.
Bước 3. Tiếp tục tháo SIM ra và làm lại từ bước 1 với bộ SIM cũ.